Buurtbus Boskoop Lijn 728

Het Bestuur van de Stichting bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en enkele bestuursleden.
We zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Stichting Buurtvervoer Boskoop onder nummer 28102945.

© Copyright Stichting Buurtvervoer Boskoop en Arriva