Op dit moment zijn er geen omleidingen of stremmingen op de route.

© Copyright Stichting Buurtvervoer Boskoop en Arriva